Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 17 tháng 01 năm 2019

Tin phòng GD và ĐT

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN CẨM LỆ TỔ CHỨC ĐỢT BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT HÈ NĂM 2018 CHO NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN
Sáng nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ đã tổ chức đợt “Bồi dưỡng chính trị, pháp luật hè năm 2018” cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị ...

  • Giao lưu học sinh học tiếng Đức
    Chiều ngày 14/12/2017, tại trường THCS Nguyễn Thiện Thuật, Phòng GDĐT quận Cẩm Lệ tổ chức sinh hoạt giao lưu học sinh các lớp Tiếng Đức ...