Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 21 tháng 11 năm 2017

Tin phòng GD và ĐT

Từ ngày 01/10/2016 các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục được chuyển về bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa thuộc UBND quận Cẩm Lệ
Từ ngày 01/10/2016 các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giáo dục được chuyển về bộ phận tiếp nhận hồ sơ một cửa thuộc UBND quận Cẩm Lệ (số 40 - Ông Ích Đường, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ), Phòng Giáo dục và Đào tạo không tiếp nhận tất cả những hồ sơ liên quan đến lĩnh ...