Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

Tin phòng GD và ĐT

LỄ KỶ NIỆM 34 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM VÀ TUYÊN DƯƠNG KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2015-2016
Văn hóa Việt Nam luôn đề cao vai trò, vị trí của người thầy trong giáo dục con người. Quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam của Hội đồng bộ trưởng nay là Chính phủ là sự tiếp biến truyền thống tốt đẹp ấy trong giai đoạn hiện đại. Được sự đồng ý của Quận ...