Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 25 tháng 09 năm 2017

Tin phòng GD và ĐT

Ngày Hội giao lưu Phó Hiệu trưởng giỏi bậc học Mầm non, năm học 2015-2016
Ngày 26 tháng 3 năm 2016, Phòng GD&ĐT tổ chức Ngày Hội giao lưu “Phó Hiệu trưởng giỏi bậc học mầm non về kinh nghiệm tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ” tại trường Mầm non Trí Nhân, tham gia giao lưu có 09 Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non trên địa bàn quận.