Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 23 tháng 01 năm 2018

Tin phòng GD và ĐT

Hội nghị Tổng kết Hội khỏe Phù Đổng năm học 2015 -2016 và triển khai kế hoạch tổ chức giải thể thao học sinh năm học 2016 - 2017
Giáo dục thể chất là một trong những nội dung quan trọng, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện học sinh trong nhà trường. Vì vậy các phong trào thể dục thể thao luôn được đẩy mạnh vừa tạo môi trường để học sinh trau dồi, rèn luyện thể chất, vừa tạo nguồn lực để tham gia các ...