Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 21 tháng 11 năm 2017

Tin phòng GD và ĐT

Kế hoạch phát động cuộc thi "Ý tưởng xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017 - 2020"
Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ xây dựng Kế hoạch phát động cuộc thi "Ý tưởng xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017 - 2020"