Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

Tin phòng GD và ĐT

Hội nghị tăng cường biện pháp quản lý các loại hình Giáo dục mầm non ngoài công lập
Nhằm tăng cường các biện pháp quản lý, chỉ đạo nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non và phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, hội đoàn thể; phát ...