Tin tức »Tin phòng GD và ĐT

Ngày 25 tháng 09 năm 2017

Tin phòng GD và ĐT

Ngày Hội giao lưu ngôn ngữ tại Đà Nẵng
Hưởng ứng Ngày hội giao lưu ngôn ngữ lần thứ nhất – 2017 do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vào hai ngày 21 và 22 tháng 01 năm 2017 tại Trường THPT Phan Châu Trinh; Căn cứ tình hình triển khai thực hiện việc dạy học ngoại ngữ tại các đơn vị trường học trên địa bàn quận, Phòng GD&ĐT quận ...