Thông báo

Ngày 22 tháng 01 năm 2018

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:49 11/01/2018  

Tham gia Chương trình giao lưu Trạng nhí tiếng Anh Victoria
Các trường TH Ngô Quyền, Hoàng Dư Khương, Ông Ích Đường, Trần Đại Nghĩa triển khai và thực hiện.

Tải file 1