Thông báo

Ngày 23 tháng 11 năm 2017

Thông báo

Cập nhật lúc : 18:37 04/11/2015  

Quyết định số 6415/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;
Quyết định số 6415/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Tải file 1   Tải file 2