Thông báo

Ngày 22 tháng 01 năm 2018

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:49 09/01/2018  

Nộp danh sách CBGVNV xin tiền trợ cấp tết

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS công lập

Yêu cầu các trường học nộp danh sách CBGVNV của trường tại thời điểm hưởng lương tháng 01/2018 về Phòng GD&ĐT (Cô Ánh nhận) để tổng hợp xin tiền trợ cấp tết lúc 15h00 ngày 09/01/2018