Thông báo

Ngày 18 tháng 02 năm 2018

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:31 03/02/2017  

Kế hoạch phát động cuộc thi "Ý tưởng xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017 - 2020"
Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ xây dựng Kế hoạch phát động cuộc thi "Ý tưởng xây dựng và phát triển quận Cẩm Lệ giai đoạn 2017 - 2020"

Xem chi tiết trong file đín kèm

Tải file 1