Thông báo

Ngày 23 tháng 11 năm 2017

Thông báo

Cập nhật lúc : 05:02 31/10/2016  

Công văn số 1177/UBND-NV ngày 27/10/1016 của UBND quận Cẩm Lệ về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính
Công văn số 1177/UBND-NV ngày 27/10/1016 của UBND quận Cẩm Lệ về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ

Tải file 1