Thông báo

Ngày 22 tháng 01 năm 2018

Thông báo

Cập nhật lúc : 02:21 10/01/2018  

CÔNG VĂN GIAO LƯU VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOONGSIL, HÀN QUỐC VÀ TRƯỜNG CĐ VIỆT HÀN
TRƯỜNG NGUYỄN VĂN LINH VÀ HOÀNG DƯ KHƯƠNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

Tải file 1