Thông báo

Ngày 23 tháng 11 năm 2017

Thông báo

Cập nhật lúc : 04:03 28/03/2017  

Cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên một số tuyến đường
Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 591/SGDĐT-CTrTT về việc thông báo cấm đỗ xe ngày chẵn, ngày lẻ trên một số tuyến đường

Tải file 1