Thông báo

Ngày 17 tháng 12 năm 2017

Thông báo

Cập nhật lúc : 23:32 06/12/2017  

BẢNG THỐNG KÊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH TRONG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
THỐNG KÊ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH Ở CÁC TRƯỜNG TH, THCS

CÁC TRƯỜNG TH,THCS BÁO CÁO SỐ LIỆU TRƯỜNG MÌNH VÀ GỬI LẠI  TRƯỚC 10H00 NGÀY 08/12/2017 VÀO EMAIL:      truongbichtramdtm@gmail.com để PGD tổng hợp và báo cáo về Sở vào chiều ngày 08/12/2017.

 Trân trọng!

Tải file 1