Thi và tuyển sinh

Ngày 18 tháng 02 năm 2018

Thi và tuyển sinh

Cập nhật lúc : 08:39 20/03/2017  

Chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng

Công văn số 550/SGDĐT-KHTC ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng về thông báo chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018

Tải file 1