Tài nguyên »Phần mềm hữu ích

Ngày 18 tháng 02 năm 2018

Phần mềm hữu ích

Cập nhật lúc : 00:00 13/07/2015  

Tiện ích xếp phòng thi trong Nhà trường

Như chúng ta đã biết, có tiện ích excel của thầy Phạm Văn Trung - Bình Dương đã rất hay và phù hợp cho công việc văn phòng, theo tôi được biết tiện ích tôi giới thiệu ở đây là của thầy Nguyễn Thanh Hải - Tiền Giang, dường như cũng giống như tiện ích của thầy Phạm Văn Trung, nhưng thêm có một số chức năng , trong đó có chức năng xếp phòng thi

Thầy cô, cán bộ trong trường học tải về và đọc file hướng dẫn cụ thể để sử dụng và khám phá tiện ích này nhé
TẢI VỀ TẠI ĐÂY