Tài nguyên »Kho tư liệu tham khảo

Ngày 18 tháng 02 năm 2018

Kho tư liệu tham khảo

Cập nhật lúc : 00:00 13/07/2015  

10 phím tắt hữu ích cho Excel

Trong bộ ứng dụng văn phòng Microsoft Office, các phím tắt được sử dụng phổ biến, giúp người dùng thực hiện nhanh một thao tác nào đó. Sự phong phú trong hệ thống phím tắt đôi khi cũng gây khó khăn cho người dùng.

Nếu muốn biết toàn bộ hệ thống này, bạn cần tìm trong tính năng "Help" của các chương trình tương ứng hoặc tham khảo thông tin từ Internet thông qua các công cụ tìm kiếm. Dưới đây là 10 phím tắt thông dụng và hữu ích cho Microsoft Excel, hi vọng sẽ giúp bạn tháo tác tốt hơn với ứng dụng này.

Danh sách 10 phím tắt thông dụng cho Excel
Tính năngPhím tắt
Thêm một dòng mới bên trong một ô (xuống dòng trong ô) Alt+Enter
Bật tính năng sửa nội dung trong ô F2
Thêm ghi chú cho ô Shift+F2
Mở chế độ xem trước khi in (Print Preview) Ctrl+F2
Điền dữ liệu cho nhiều ô chọn với 1 lần nhập dữ liệu Ctrl+Enter
Chép dữ liệu từ ô trên xuống ô dưới hoặc chép dữ liệu từ bên trái qua phải Ctrl+D hoặc Ctrl+R
Đặt tên cho vùng chọn Ctrl+F3
Cập nhật ngày tháng Ctrl+;
Tạo một biểu đồ từ một loạt các dữ liệu F11
Chuyển đổi cách hiển thị các công thức Ctrl+Shift+~