In trang

Dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả bão số 12
Cập nhật lúc : 11:45 05/11/2017

Công văn số 3033/GDĐT-VP ngày 05 /11/2017 của Sở GDĐT về việc dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả do bão số 12