In trang

Mẫu Kiểm điểm cá nhân năm 2017
Cập nhật lúc : 02:11 13/12/2017

Mẫu Kiểm điểm cá nhân năm 2017

File 1: dùng cho đảng viên là công chức được quy định tại Điều 4, Luật Cán bộ, công chức

File 2: dùng cho đảng viên là viên chức được quy định tại Điều 2, Luật Viên chứ