Lịch công tác

Ngày 20 tháng 09 năm 2017

Lịch công tác


Thứ / BuổiSángChiều
Thứ 2
18/09/2017
07h30: Chào cờ đầu tuần tại Sân UBND quận
08h00: Họp cơ quan
Thứ 3
19/09/2017
08h00: Các trường học tổ chức Hội nghị CBVC và người lao động đầu năm học (từ ngày 19-26)
Thứ 4
20/09/2017
08h00: Chạy thử hệ thống thư viện điện từ ngành GD (dự kiến)
Thứ 5
21/09/2017
Thứ 6
22/09/2017
Thứ 7
23/09/2017
Chủ Nhật
24/09/2017