Thứ 2, 18/09/2017

07h30: Chào cờ đầu tuần tại Sân UBND quận

08h00: Họp cơ quan

Thứ 3, 19/09/2017

08h00: Các trường học tổ chức Hội nghị CBVC và người lao động đầu năm học (từ ngày 19-26)

Thứ 4, 20/09/2017

08h00: Chạy thử hệ thống thư viện điện từ ngành GD (dự kiến)

Thứ 5, 21/09/2017
Thứ 6, 22/09/2017
Thứ 7, 23/09/2017
Chủ nhật, 24/09/2017