Học tập tấm gương Hồ Chí Minh

Ngày 18 tháng 02 năm 2018

Học tập tấm gương Hồ Chí Minh

Cập nhật lúc : 01:54 28/05/2015  

Công đoàn Viên chức TP.Hồ Chí Minh tuyên dương tập thể, cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngày 20/5, Công đoàn Viên chức TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt” năm 2015.

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố triển khai bằng nhiều hình thức. Trong đó, nổi bật là các nội dung “Tiết kiệm, chủ động, hợp tác, chia sẻ, trách nhiệm” gắn với các tiêu chí và chuẩn mực của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, đã huy động được đông đảo công nhân viên chức, người lao động tham gia nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả như: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi trong sản xuất kinh doanh; tăng cường quản lý chi tiêu công; tiết kiệm điện, nước… 

 

 Các điển hình giao lưu trong chương trình. (ảnh:MT)


Đặc biệt, học tập và làm theo gương Bác với tinh thần chia sẻ, công nhân viên chức, người lao động trong khối đã đóng góp từ 2 đến 5 ngày lương với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng để xây dựng 73 căn nhà tình thương cho các hộ nghèo ở huyện Bình Chánh; đóng góp hơn 3 tỷ đồng ủng hộ các chương trình vì biển, đảo Tổ quốc.

 

 

Đồng thời, các cơ sở cũng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người tốt việc tốt”. Năm 2014, các cấp công đoàn trên địa bàn Thành phố đã tiến hành biểu dương trên 500 tập thể và hơn 5.000 cá nhân tiêu biểu trong phong trào học tập và làm theo lời Bác.

 

Trong dịp này, Công đoàn Viên chức TP.Hồ Chí Minh đã tuyên dương 47 cá nhân, 68 tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 69 cá nhân gương “Người tốt, việc tốt” năm 2015 trong các lĩnh vực công tác, sản xuất.