Thông tin đơn vị »Ban biên tập website

Ngày 18 tháng 02 năm 2018

Ban biên tập website

Cập nhật lúc : 08:49 10/07/2015  

Cơ cấu tổ chức

1. Trưởng ban: Ông Phạm Hồng Thái, Trưởng phòng GD&ĐT.

2. Phó Trưởng ban: 
- Bà Phạm Hồ Quỳnh Uyên, Phó Trưởng phòng GD&ĐT.
- Bà Đường Thị Lộc, Phó Trưởng phòng GD&ĐT (Phó Trưởng ban thường trực).

3. Các uỷ viên:
- Bà Lê Thị Vân Thanh, Tổ trưởng Tổ THCS.
- Ông Nguyễn Thành Luân, Chuyên viên Phòng GD&ĐT (Uỷ viên thường trực).