Đơn vị trực thuộc »Trường THCS

Ngày 25 tháng 09 năm 2018

Trường THCS

Cập nhật lúc : 04:34 16/06/2015  

THCS Đặng Thai Mai

 

Tổ Văn-Sử-Địa-GDCD gồm 10 thành viên:

- Tổ trưởng: Trương Thị Thúy Hương (CM: Văn)

- Ủy viên:

+ Hoàng Thị Thanh (CM: Văn)

+ Ông Thị Nữ (CM: Văn)

+ Trần Thị Thanh Cảnh (CM: Văn)

+ Nguyễn Uyên Phương (CM: Văn)

+ Nguyễn Thị Kim Sang (CM: Sử)

+ Nguyễn Trung Thành (CM: Sử)

+ Trần Thị Đào (CM: Địa)

+ Nguyễn Thị Diệu Hằng (CM: Địa)

+ Nguyễn Thanh Phong (TPT Đội)


Xem chi tiết đơn vị