Đơn vị trực thuộc »Trường Mầm Non

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

Trường Mầm Non

Cập nhật lúc : 04:24 16/06/2015  

Mầm non Thiên Nga

 

Stt Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
A. Cán bộ quản lý:
01 Phạm Lê Thanh Thảo Hiệu trưởng  thanhthao.pink@gmail.com  
02 Trương Thanh Kiều Hiệu phó chuyên môn  thanhkieumn@gmail.com 0906510516
03 Huỳnh Thị Kim Huệ Hiệu phó bán trú

 kimhuemn@gmail.com

01269168653
B. Giáo viên nuôi dạy:
01

Ngô Thị Bích Ly

 GV Nhà Trẻ  rubimisa82@gmail.com  0905494406
02

Mai Thị Hoàng Oanh

 " 
 meotato123@gmail.com

 

 01216740747
03

Trần Thị Thúy

 "  tranthithuymn5@gmail.com  01675280059
04 Trần Thị Phi Đào  "    
05 Đinh Thị Thơ  "  dinhthithomk1987@gmail.com  01649565348
06 Nguyễn Thị Kim Lý  "  kimly1810@gmail.com  01288511122
07

Nguyễn Thị Lệ

 "    
08

Lại Thị Diệu Hòa

"  hoangconghung1964@gmail.com  0983771236
09

Hồ Nguyễn Tường Vi

"    0905855315
10 Nguyễn Thị Hiền  GV Mẫu Giáo  hien.thiennga@gmail.com  01223507775
11

Đậu Thị Thùy Dung

 "  thuydung0981@gmail.com  0934971079
12 Phan Thị Hoài Trang 
 "  hoaitrang2606@gmail.com  01223539365
13 Nguyễn Thị Hạnh 
 "  hanhthiennga123@gmail.com  01222635715
14 Nguyễn Thị Hồng Sương 
 "  hongsuong29mn@gmail.com  0935035283
15 Lê Thị Ngọc Dung  "  lengocdung040292@gmail.com  0934968005
16 Lê Thị Huyền Trang 
 "  huyentrangqs.Tn@gmail.com  0938176746
17 Lê Thị Hoàng My  "  myle231992@gmail.com  01262602256
18

Nguyễn Thị Thu Thủy

 "  thuthuymntn@gmail.com  0916834851
19 Trần Thị Tình
 "  tranthitinhmn@gmail.com  01283366263
20 Trần Thị Thu Hiền
 "  hientran.18111991@gmail.com  01216684305
21 Nguyễn Thị Kim Anh  "  anhnguyen1271993@gmail.com  01206147769
22 Nguyễn Thị Hoa   "  hoamn82@gmail.com  01216250948
23 Huỳnh Thị Kim Tuyến
 "  kimtuyen8107@gmail.com  0905525310
24 Nguyễn Thị Hòa  "  nguyetmn1989@gmail.com  0935924594
25 Nguyễn Thị Thanh Hương
 "  bobohuong0909@gmail.com  0905247345
26 Phan Thị Thu Thủy  "  phanthuthuymn17@gmail.com  0935526205
27 Lê Thị Hồng Mi  "    01267320304
28 Huỳnh Thị Thu Thảo  "  akemximuoi@gmail.com  0126751263
29 Ngô Thị Thiên Nga  "  thienngadl92@gmail.com  0935765226
C. Giáo viên năng khiếu:
01 Đặng Thị Minh Hiếu GV môn Tiếng Anh  dangminhhieu27@gmail.com  0905266767
02 Phan Thị Lệ Thu GV môn Vẽ    01268594299
03 Nguyễn Ngọc Hà
GV môn Aerobic    0977435315
D. Nhân viên
01 Nguyễn Thị Hồng Phượng Cấp dưỡng   01228 071 092
02 Hoàng Thị Mận Cấp dưỡng   01297 050 685
03 Trần Thị Hết Cấp dưỡng   01227 487 165
04 Đặng Thị Phát Cấp dưỡng   01202 705 054
05 Phạm Thị Ái Vi Kế toán trưởng  phamthiaivi@gmail.com 01683 977 492
06 Phan Thị Hồng Nhi Thủ quỹ   01657498640
07 Tôn Nữ Khánh Minh Thủ kho    
08 Dương Thị Hương Nhân Viên y tế    
09 Nguyễn thị Cũng Tạp Vụ    
10 Ngô Định Bảo vệ    
11 Nguyễn Mỹ Hiện Bảo vệ   01266 696 759


Xem chi tiết đơn vị