Đơn vị trực thuộc »Trường Mầm Non

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

Trường Mầm Non

Cập nhật lúc : 04:34 18/08/2015  

Mầm non Ban Mai Xanh

Tại trường mầm non Hoa Ngọc Lan, chúng tôi tin rằng những trải nghiệm và ký ức tuổi thơ sẽ tồn tại mãi mãi. Những gì trẻ học được ở tuổi ấu thơ sẽ là nền tảng cơ sở tương lai. Sự tự tin của trẻ, cách trẻ ứng xử và hiểu biết của chúng về thế giới xung quanh phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng môi trường giáo dục mầm non và mối quan hệ tương hỗ giữa giáo viên và trẻ. 
Tại trường mầm non Hoa Ngọc Lan, chúng tôi tin rằng những trải nghiệm và ký ức tuổi thơ sẽ tồn tại mãi mãi. Những gì trẻ học được ở tuổi ấu thơ sẽ là nền tảng cơ sở cho tương lai. Sự tự tin của trẻ, cách trẻ ứng xử và hiểu biết của chúng về thế giới xung quanh phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng môi trường giáo dục mầm non và mối quan hệ tương hỗ giữa giáo viên và trẻ. Vì vậy đội ngũ cán bộ giáo viên của Hoa Ngọc Lan luôn tâm niệm:
 
Vì vậy đội ngũ cán bộ giáo viên của Hoa Ngọc Lan luôn tâm niệm:
 
TƯƠNG LAI CON BẠN LÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI
 


Xem chi tiết đơn vị