Đoàn thể »Công Đoàn

Ngày 20 tháng 09 năm 2017

Công Đoàn

Cập nhật lúc : 03:44 04/03/2016  

Danh sách Ban chấp Hành Công đoàn Giáo dục quận Cẩm Lệ

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Hồ Quỳnh Uyên
Chủ tịch
2 Nguyễn Thành Luân Phó Chủ tịch
3 Phạm Thị Thanh Huyền CN UBKT
4 Nguyễn Thị Khánh Dương Ủy viên
5 Ông Thị Kim Hoa Ủy viên - Trưởng ban Nữ công
6 Nguyễn Thị Lệ Hoa Ủy viên - Trưởng ban Văn nghệ
7 Nguyễn Giao Hổ Ủy viên - Trưởng ban TDTT
8 Trần Thị Tuyết Mây Ủy viên - Trưởng ban Tuyên truyền
9 Trịnh Thị Thu Tâm Ủy viên
10 Nguyễn Thị Hiếu Nghĩa Ủy viên
11 Phạm Thị Ngọc Thủy Ủy viên