Đoàn thể

Ngày 20 tháng 09 năm 2017

Đoàn thể

Công đoàn Giáo dục quận tổ chức Sinh hoạt kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2017)
Sáng ngày 03/3/2017, Công đoàn Giáo dục quận tổ chức Sinh hoạt kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910- 8/3/2017), 1977 năm ngày Khởi ...